Zarządzenie nr 276/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap.

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 10-07-2019 12:22:41
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 16:04:27