Zarządzenie Nr 301/VIII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 02-08-2019 9:41:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 15:43:57