Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-08-2019 14:34:57
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 15:43:45