Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 30-08-2019 14:36:43
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 20-11-2019 15:43:25