Zarządzenie Nr 412/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z 28.11.2019 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych projektu uchwały "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 29-11-2019 8:05:27
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-02-2020 8:44:47