Zarządzenie Nr 494/I/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 28-01-2020 13:22:08
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 24-02-2020 8:44:18