Zarządzenie Nr 531/II/2020 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w spr. wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowegio na 2020 rok

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 21-02-2020 10:51:48