Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021

Autor: Małgorzata Tobolska
Data utworzenia: 18-12-2020 12:57:26