Zarządzenie NR 928/I/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 12 stycznia 2021 w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 12-01-2021 14:39:35
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 08-02-2021 12:45:12