Raport z przebiegu procesu konsultacji społecznych "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Gołdap na rok 2021"

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 09-02-2021 14:12:41
Autor edycji: Małgorzata Tobolska
Data edycji: 01-12-2021 14:02:13