Raport z przebiegu procesu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap

/files/files/raport%20z%20konsultacji%281%29.pdf

Autor: Anita Germaniuk
Data utworzenia: 12-03-2021 9:57:06