Zarządzenie nr 1060_V_2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektów ,,Planu rozwoju uzdrowiska Gołdap na lata 2021-2027" oraz ,,Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy..."

Autor: Justyna Charkiewicz
Data utworzenia: 21-05-2021 14:15:57