Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2014 - 2032

files/fck/21/ProjektWPF2014.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 03-02-2014 14:50:27
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 03-02-2014 14:50:27