Zarządzenie Nr 933/IV/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia przyjmującego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

files/fck/597/Zarzadzenie_Nr_933.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 08-05-2014 9:17:24
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 08-05-2014 9:17:24