OBWIESZCZENIE Burmistrza Gołdapi z dnia 23 kwietnia 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 24-04-2019 6:37:17