Zarządzenie Nr 184/IV/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczania miejsc do bezpłatnego wywieszania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-05-2019 10:43:24