Zarządzenie Nr 192/IV/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 09-05-2019 13:12:35