Zarządzenie Nr 1/I/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

/files/files/Koszt%20us%C5%82ugi%20opieku%C5%84czej.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 14-01-2016 13:36:14