Zarządzenie Nr 3/II/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/OPS%20organizacyjny%202016.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 26-02-2016 9:46:51