Zarządzenie Nr I/III/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej na stanowiskach pracy OPS

/files/files/ekwiwalent%20za%20pranie%20i%20u%C5%BCywanie%20odzie%C5%BCy%20w%C5%82asnej%20marzec%202016.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 22-03-2016 13:15:00