Zarządzenie Nr 1/VII/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu ze służby przygotowawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/egzamin.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 05-07-2016 15:04:06