Zarządzenie Nr 2/VII/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egaminu ze służby przygotowawczej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Egzamin2.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 13-07-2016 11:59:45