Zarządzenie Nr 1/VIII/2016 Dyrektora Osrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

/files/files/ewakuacja.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 23-08-2016 9:22:57