Zarządzenie Nr 1/XII/2016 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze główny księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/G%C5%82.%20K.%20zarz%C4%85dzenie.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 02-12-2016 8:49:34