Zarządzenie Nr 3/XII/2016 z dnia 12 grudnia 2016r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznyc

/files/files/DM%20zm.%20zarz.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 13-12-2016 11:19:40