Zarządzenie Nr 1/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 6 marac 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej w OPS w Gołdapi

/files/files/SP%202017.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 24-03-2017 9:44:26
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 24-03-2017 9:46:13