Zarządzenie Nr 6/III/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 3/II/2016 z dnia 25 lutego 2016r. ws wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w OPS w Gołdapi

/files/files/Reg.%20Org.%202017.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 24-03-2017 9:58:24