Zarzadzenie Nr 1/II/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy SPołecznej w Gołdapi z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych na zastępstwo w Ośrodku Pomocy Społ

/files/files/Zarz.%20DM%20zast%C4%99pstwo.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 05-02-2019 13:33:36