Zarządzenie Nr 3/V/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z dnia 10 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Wypozyczania Trójkołowych Rowerów Rehabilitacyjnych mieszkańcom Gminy Gołdapw sprawie prowadzenia

/files/files/OPS/Zarz.%203maj2019.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 13-05-2019 6:40:06