zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przetrag nieograniczony na na organizację szkoleń w ramach projektu systemowego pt.: „Zacznij od nowa – aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w załączeniu (plik PDF)

files/fck/289/zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 16-04-2014 13:59:46
Autor edycji: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data edycji: 16-04-2014 13:59:46