Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi

/files/files/Nab.nierozstrzygni%C4%99ty.pdf

Autor: Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia: 18-12-2018 8:29:51