Ogłoszenie o unieważnieniu naboru z dnia 8.03.2016r.

 

Zarządzenie Nr 5/2016

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie unieważnienia ogłoszenia naboru z dnia 8 marca 2016r. na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1202 z późn. zm..).oraz Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym dotyczącymi wymiaru czasu pracy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Marzanna Wardziejewska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1

 

 

 

 

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 17-03-2016 9:53:23