Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 4a do Regulaminu naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi

 

Gołdap, 07.04.2016r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1

W GOŁDAPI

 

na stanowisko  główny księgowy

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Krystyna Bożena Zaśkiewicz zamieszkała w Gołdapi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Krystyna Bożena Zaśkiewicz spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym i w wyniku postępowania rekrutacyjnego otrzymała największą ilość punktów.

 

 

 07.04.2016r. Marzanna Wardziejewska

 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 11-04-2016 14:22:46
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 11-04-2016 14:57:47