Protokół z działań Komisji Rekrutacyjnej na rok 2017/18

 PROTOKÓŁ

z całokształtu działań Komisji Rekrutacyjnej

w ramach postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 1

 w Gołdapi na rok szkol. 2017/18

 

Komisja w składzie:

1.     Marta Zajkowska – przewodnicząca komisji (członek Rady Pedagogicznej)

2.     Anna Paszczyńska – członek Rady Pedagogicznej

3.     Mariola Małachwiej – członek Rady Pedagogicznej

 

stwierdziła, iż na 75 wolnych miejsc do grup całodziennych wpłynęło 79 wniosków o przyjęcie do przedszkola.

W dniu 7 kwietnia 2016r. o godz. 14.00 zamknięto przyjmowanie wniosków  i komisja rekrutacyjna rozpoczęła swoje obrady.

W efekcie  prac komisji

Komisja zakwalifikowała zatem 75 dzieci:

-   3 – 5 latków z rocznika 2012

-  24– 4 latków z rocznika 2013

-  48 – 3 latków z rocznika 2014   (  21 dzieci wyłonionych w I etapie rekrutacji

                                                    oraz 54 dzieci wyłonionych w II etapie rekrutacji)

 

Komisja nie zakwalifikowała 4 dzieci (2- 3letnich i 2 -4letnich) do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi.

Lista wolnych miejsc 0.

 

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi w bieżącym roku w II etapie wyniosła  25.

 

Przewodniczący komisji:   Marta Zajkowska

 

                                  Data podania informacji do publicznej wiadomości:

                                 11.04.2016 godz. 09.30  Przewodniczący komisji:   Marta Zajkowska

 

Gołdap dn. 11.04.2017r.

                                                                 

Autor: Przedszkole Samorządowe
Data utworzenia: 11-04-2017 10:34:59
Autor edycji: Przedszkole Samorządowe
Data edycji: 28-02-2020 11:40:14