Ogłoszenie wyników naboru

Pogorzel, dn. 30.05.2018 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA KONKURSU NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POGORZELI

 

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli, 19-500 Pogorzel, Pogorzel 27

 

Stanowisko: główny księgowy , ½ etatu

 

Wybrany kandydat: Joanna Piela, zam. 19-500 Gołdap, ul. Świerkowa 2

Uzasadnienie: Kandydatka jako jedyna złożyła dokumenty, kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalna, jej wykształcenie i doświadczenie jest adekwatne do zajmowania w/w stanowiska.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Monika Wojtala Taudul

Autor: Monika Taudul
Data utworzenia: 30-05-2018 12:44:40