Zapisy do pięciolatków 2014/2015


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

organizuje w dniach

od 2 stycznia -  do 24 kwietnia 2015r.

zapisy dzieci do

oddziałów przedszkolnych (pięciolatków)

              na rok szkolny  2015/2016

                S Z K O Ł A   O F E R U J E

 

Ø        Bezpieczne warunki nauki i zabawy potwierdzone przez kontrole.

Ø        Opiekę i wsparcie pedagoga w oparciu o ścisłą współpracą szkoły z rodzicami.

Ø        Opiekę tej samej nauczycielki od klasy zerowej do klasy trzeciej.

Ø        Opiekę świetlicową dla uczniów od 630 – do 1615.

Ø        Opiekę medyczną w nowocześnie wyposażonym gabinecie medycznym.

Ø        Korzystanie z jedynej szkolnej stołówki z kuchnią na terenie miasta (możliwość otrzymania bezpłatnych obiadów).

Ø        Wysoki poziom nauczania, czego dowodem są wysokie wyniki ze sprawdzianów po klasie szóstej.

Ø        Udział uczniów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego  i ogólnopolskiego.

Ø        Nauczanie języka angielskiego począwszy od oddziałów pięciolatków prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Ø        Bardzo dobrze wyposażoną  bibliotekę  z  dwiema pracowniami  multimedialnymi.

Ø        Ciekawe i na wysokim poziomie zajęcia informatyczne w dwóch pracowniach z tablicą interaktywną.

Ø        Możliwość korzystania z tablic interaktywnych  we wszystkich klasach(obecnie posiadamy 28 tablic przez co szkoła jest zaliczona do grupy najlepiej wyposażonych w Polsce w sprzęt interaktywny).

Ø        Posiadamy dwie pracownie wyposażone w laptopy dla każdego ucznia - posiadamy 56 laptopów uczniowskich.

Ø        Wyrównywanie szans dzieci z trudnościami w nauce w grupach terapeutycznych oraz korekcja wad wymowy na zajęciach logopedycznych w nowocześnie wyposażonym gabinecie logopedycznym.

Ø        Zajęcia sportowe w pełnowymiarowej sali gimnastycznej z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego od klasy trzeciej. Tworzymy klasy sportowe o profilach zgodnych z potrzebami uczniów; obecnie funkcjonują klasy: lekkoatletyczna i piłki siatkowej.

Ø        Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (korygowanie wad postawy – dla dzieci z orzeczeniami).

Ø        Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania i zdolności oraz dla tych, którzy mają kłopoty w nauce (kadra posiada do tego odpowiednie kwalifikacje).

Ø        Korzystanie z wybudowanego miasteczka ruchu drogowego, placu zabaw i sali lekcyjnej - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z tablicą interaktywną oraz z sali rekreacyjnej dla uczniów klas 0 - 3.

Ø        Ciekawe zajęcia na ścieżce edukacyjnej uczniów z zieloną salą i ogródkiem meteorologicznym oraz lapidarium.

Ø        Dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej.

Ø        Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą – LEGO, COGITO, AGO”, „Nauczyciel z klasą”, „Uczniowie  z klasą”, „Szkoła przyjazna dyslektykom”. W ostatnim czasie otrzymaliśmy tytuł „Szkoły globalnej”, „Rowerowej szkoły”, „Szkoły przyjaznej środowisku”, „Szkoły dla ekorozwoju” oraz „Szkoły odkrywców talentów”. W 2010r. otrzymaliśmy statuetkę za doskonałość zarządzania w kategorii organizacji edukacyjnych Warmińsko – Mazurskiej Nagrody Jakości – najwyższe wyróżnienie w naszym województwie oraz certyfikat Dziedzictwa Kulinarnego - Warmia, Mazury, Powiśle.   

Ø        Posiadamy nowocześnie wyposażoną salę szkoleniowo - multimedialną do prowadzenia konferencji i ciekawych zajęć.

 

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Informacje dotyczące szkoły można uzyskać na stronie internetowej: www.sp3goldap.nazwa.pl.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza zapisu dziecka do szkoły do dn. 24.04.2015r. i dostarczenie go do sekretariatu szkoły. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

 

Autor: Karolina Rzędzian
Data utworzenia: 05-02-2015 19:03:09
Autor edycji: Karolina Rzędzian
Data edycji: 05-02-2015 19:03:09