Statut szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (pdf)

Autor: Cezary Barwicki
Data utworzenia: 13-02-2015 19:19:02
Autor edycji: Cezary Barwicki
Data edycji: 13-02-2015 19:23:12