Nabór dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi informuje o naborze dzieci do oddziałów przedszkolnych 5-latków oraz klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016.

Nabór trwa do 20.04.2015r.

Zapisy w sekretariacie szkoły od godz. 7.00 do 14.30.
Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer telefonu: 87 615 08 84,
lub drogą  mailową pod adresem: szkola.goldap@op.pl

DĄŻYMY DO… wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów w integracji z rodziną, środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością i Ojczyzną.

ZALEŻY NAM NA:
zapewnieniu uczniom realizacji najistotniejszych potrzeb: bezpieczeństwa, przyjaźni, optymalnego i harmonijnego rozwoju,
poznaniu oraz rozwijaniu zainteresowań ucznia,
tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole,
przeciwdziałaniu postawom agresji i nietolerancji,
propagowaniu zdrowego stylu życia i troski o środowisko naturalne,
kształtowaniu postaw patriotycznych.

OFERUJEMY:
mało liczne klasy, zapewniające indywidualne podejście nauczyciela do ucznia,
dostęp do nowoczesnych technologii,
udział w konkursach szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
rozwijanie wszechstronnych  zainteresowań  w tym ekologicznych, muzycznych, teatralnych,  plastycznych i sportowych; przynależność do drużyny harcerskiej „Aves”,
coroczną organizację kilkudniowych wycieczek w różne regiony Polski,
uczestnictwo w rajdach, biwakach, zdobycie karty rowerowej,
oszczędzanie w SKO,
obiady w stołówce szkolnej,
bezpieczne, przyjazne otoczenie z dala od ruchliwych ulic.

ZAPEWNIAMY:
wysoko wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną,
wysoki poziom edukacji,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce,
zajęcia wyrównawcze,
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
liczne imprezy, konkursy i wycieczki,
bezpieczeństwo, odpowiednie podejście do realizacji procesu wychowawczego,
opiekę pedagoga szkolnego i opiekę logopedyczną,
opiekę medyczną,
opiekę świetlicową  dostosowaną do potrzeb rodziców,
dostęp do zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej z pracownią multimedialną.

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

Nadleśnictwem Gołdap,
Parkiem Krajobrazowym Puszczy Rominckiej,
Kołem Łowieckim „Granica”,
Fundacją Nasza Ziemia,
Polską Akcją Humanitarną,
PKO BP oddział w Gołdapi,
Wielką Orkiestrą Świątecznej  Pomocy,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi,
Domem Kultury w Gołdapi,
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
Gołdapskim Szkolnym Związkiem Sportowym,
Policją,
Strażą Pożarną,
Strażą Graniczną,
Warmińsko-Mazurskim Okręgowym Związkiem Narciarskim.

NASZA SZKOŁA TO NOWOCZESNA, DOBRZE WYPOSAŻONA PLACÓWKA OŚWIATOWA,
W  KTÓREJ  PAŃSTWA DZIECKO BĘDZIE CZUŁO SIĘ  BEZPIECZNIE

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
www.sp2goldap.pl

Wychowujemy ludzi ciekawych świata

Autor: Cezary Barwicki
Data utworzenia: 12-02-2015 23:59:56
Autor edycji: Cezary Barwicki
Data edycji: 14-02-2015 1:22:29