Ogłoszenie o zamówieniu wycieczki turystycznej

 Gołdap 18.02.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu postępowania zmierzającego do wyłonienia wykonawców zamówień, które są zwolnione z obowiązku stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010, nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4, pkt. 8 – wartość zamówienia poniżej 30.000,- euro

Nazwa zadania: Wycieczka turystyczna pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w  Gołdapi

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w  Gołdapi prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej do Budapesztu .

Warunki szczegółowe:

Czas trwania wycieczki: 4 dni

Ilość uczestników: 40 osób (może ulec zmianie)

Oferta winna obejmować zwiedzanie co najmniej następujących  miast i miejsc:

Cena wycieczki obejmować winna:

Budapeszt - rejs statkiem ,  Bazylika Św. Stefana, Plac Millennium,  Zamek Vajdahunyad ,  Opera budapeszteńska, starówka, park konny, Muzeum Sztuk Pięknych, Parlament, Wyspa Małgorzaty, Vaci Utca, Wzgórze Gellerta

Eger, Dolina Pięknej Pani, regionalna winiarnia

 

Opcjonalnie:

Park Narodowy Aggtelek  - jaskinia Baradla.

 

- zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami – hotel min. 3* w  Budapeszcie , Egerze (bądź w bliskiej okolicy )

- wyżywienie: 3śniadania + 3 obiadokolacje (w tym jedna o charakterze integracyjnym) + obiad w dniu powrotu,

- transport: autokar klasy LUX, WC, DVD, klimatyzacja,

- opłaty  parkingowe i drogowe,

- ubezpieczenie NNW, KL,

- podatek VAT,

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,

- usługi pilota/przewodnika, usługi przewodników lokalnych.

Termin wykonania zamówienia: 4-7.06.2015 r.

Miejsce i termin składania ofert: Prosimy o przedstawienie ceny za zrealizowanie niniejszego zamówienia na załączonym formularzu do dnia: 05.03.2015 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Gołdap, ul. Szkolna 4, 19-500 Gołdap. Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 87 615 13 37 lub pocztą elektroniczną na adres sp1goldap@poczta.fm

Kryteria oceny ofert: cena 100%

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 Dyrektor

Beata Karpińska

Formularz ofertowy:

 

                                                                                                                                        pieczęć oferenta

Nazwa zamówienia:

Wycieczka turystyczna pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w  Gołdapi

 

OFERTA

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją i w ustalonym

terminie

za:

-kwotę netto _______________________________________________________________

-podatek VAT ______________________________________________________________

-kwota brutto _______________________________________________________________

Słownie złotych: ____________________________________________________________

 

Cena jednostkowa za udział w wycieczce 1 osoby wynosi netto: _____________________zł

 

 

____________________ dnia _______________________

 

 

 

                                                                                                              Podpis i pieczęć oferenta

 

 

 

Autor: Sylwia Ostrowska
Data utworzenia: 19-02-2015 13:01:26
Autor edycji: Michał Jurewicz
Data edycji: 26-08-2020 11:30:23