Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( I kwartał)

Wydatki

files/fck/597/Rb_-_28.pdf

Dochody

files/fck/597/Rb_-_27.pdf

Należności

files/fck/597/Rb_-_N.pdf

Zobowiązania

files/fck/597/Rb_-_Z.pdf

Nadwyżka/Deficyt

files/fck/597/Rb_-_NDS.pdf

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 30-04-2014 8:32:53
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 30-04-2014 8:33:48