Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu ( II kwartał)

Dochody:

files/fck/597/Rb-27S.pdf

Wydatki:

files/fck/597/Rb-28S(1).pdf

Nadwyżka/Deficyt:

files/fck/597/Rb-NDS.pdf

Należności:

files/fck/597/Rb-N.pdf

Zobowiązania:

files/fck/597/Rb-Z.pdf

Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.:

files/fck/597/Opinia_RIO.pdf

 

 

Autor: Edyta Białek
Data utworzenia: 06-08-2014 15:12:06
Autor edycji: Edyta Białek
Data edycji: 27-08-2014 9:40:50