Zarządzenie Nr 317 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

Zarzadzenie_Nr_317.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 17-12-2014 15:10:37
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 17-12-2014 15:11:44