Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi

files/fck/21/Komunikat1.jpg

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 18-12-2014 8:01:43
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 18-12-2014 8:01:43