Zarządzenie Nr 6/XII/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 17 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc do bezpłatnego wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych

http://bip.goldap.pl/files/fck/21/Zarzadzenie6.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 18-12-2014 14:29:45
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 18-12-2014 14:29:45