Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 08 stycznia 2015 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

files/fck/21/InformacjaMKW08012015.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 13-01-2015 14:27:22
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 13-01-2015 14:27:22