Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2015 roku o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, biorących udział w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

files/fck/21/Komunikat-Komisarza-5012015.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 20-01-2015 14:50:27
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 20-01-2015 14:50:27