Zarządzenie Nr 73/I/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku w/s wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

http://bip.goldap.pl/files/fck/21/Zarzadzenie73.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 29-01-2015 14:28:37
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 29-01-2015 14:28:37