Obwieszczenie Burmistrza Gołdapi z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej przez burmistrza dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

files/fck/21/Obwieszczenie-29012015.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 30-01-2015 14:19:05
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 30-01-2015 14:19:05