Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2015 roku o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Jabłońskich w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi zarządzonych na dzień 1 marca 2015 roku

files/fck/21/Informacja-MKW-23032015.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-02-2015 14:43:41
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 25-02-2015 14:43:41