Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi z dnia 23 lutego 2015 roku o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Gołdapi

files/fck/21/Informacja-MKW-23032015-2.pdf

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 25-02-2015 14:47:43
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 25-02-2015 14:47:43